• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Halina i Stanisław Lichwa prowadzący działalność pod nazwą "U Drwala, ul. Kasprusie 56, 34-500 Zakopane" dalej zwani jako „Administrator”.
  • Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • rozwiń treść »